«آمادای» تصویری از دیروز و امروز همدان

وقتی از مقبره حیقوق نبی حرف می‌زنیم دیگر نیازی نیست اسم شهرستان را بگوییم هر سرزمینی نمادهایی دارد، هر ملتی را به فنی و هنری می‌شناسند، هر کشوری را با تصاویری ذهنی از آثار باستانی، معماری، هنری و ... به یاد می‌آورند، وقتی از فرانسه سخن می‌گوییم، از ایتالیا حرف می‌زنیم، از یونان و مصر [...]
ادامه مطلب