الوند، عروس کوه های ایران

سر به آسمان تاریخ و تمدن

محل استقرار:

استان همدان

واقع در دشت میشان(ایستگاه مقصد تله کابین)

مشخصات عمومی:

دارای قلل مرتفع و شیب دار، دشتک های کوچکی پوشیده از چمن مانند میدان میشان، تخت نادر، شاه نظر و تخت رستم

همچنین دارای چشمه های جاری مانند حوض نبی، چشمه تخت نادر، چشمه کلاغ لان، چشمه قاضی، چشمه ملک، هفت چشمه، چشمه خسرو، بهشت آب، چشمه افعی، چشمه آب مروارید

دارای محل استراحت و اطراق کوهنوردان

مشخصات فنی:

در ارتفاع 3575 متر (11729 فوت) در موقعیت 75656/34 شمالی و 40405/48 غربی

اتصال از شمال غرب به کوه خدابنده لو سنندج و کوه چهل چشمه کردستان و از جنوب شرق به بلندی های راستوند و کوه وفس اراک

بلندترین قله آن موسوم به الوند در 18 کیلومتری جنوب شهر همدان

ارتفاع از سطح دریا، 3574 متر

مشخصات ویژه:

کوهستان منفردی از شاخه های خاوری زاگرس مرکزی با عرصه ای به وسعت 1375 کیلومتر مربع

بزرگ ترین پدیده گرانیت زائی از دوران چهارم زمین شناسی

تقسیم استان همدان به دو نیمه شمالی و جنوبی به واسطه جهت از شمال غربی به جنوب شرقی این کوهستان

امکان برگزاری آکادمی های کوهنوردی و صعود به قله الوند