بعید است نام شهربازی به میان آید و کسی بتواند مقابل بروز نشاط دورنی اش مقاومت کند. در کودکان این هیجان زدگی، به وضوح دیده می شود. آنها با دیدن این همه رنگ، تحرک، صدا، بازی های پر هیجان و صدای جیغ های هم سالانشان،  بیشتر به وجد می آیند. شهر بازی دهکده توریستی گنج نامه، نمونه عینی همین تصویر سازی است. شهر بازی در طبقه پنجم ساختمان مرکزی دهکده قرار دارد. در این شهر بازی 729 متری، کودکان شما حق انتخاب این بازی ها را دارند؛ فوتبال دستی، ایرهاکی، کینکت با امکان بازی بدون کنترل، ترامپولین، ماشین کوبنده، ماشین کامپیوتری، بسکتبال، اسب وسترن، استخر توپ دارای سرسره دالانی و ده ها بازی مهیج دیگر.