42 متر بالاتر برو، طناب را به پایت ببند، کلاه را بر سرت بگذار، توسط مسئول فنی چک نهایی شو و در یک لحظه خودت را رها کن. اینجا تنها بانجی جامپینگ خاورمیانه است که می توانی با یک دوست یا همسرت همزمان به سمت زمین سقوط آزاد را تجربه کنی. وقتی داری با سر به سمت زمین می روی یادت باشد که اینجا بلندترین بانجی جامپینگ خاورمیانه است.

پرشی مطمئن از بلندای آسمان

محل استقرار:

سایت ورزشی

مشخصات عمومی:

استفاده همزمان برای خانمها و آقایان

مشخصات فنی:

ارتفاع 42 متر

مناسب جهت پرش افرادی از .زن 45 تا 90 کیلوگرم

مشخصات ویژه:

بلندترین سکوی بانجی چامپینگ خاورمیانه

تنها سکوی بانجی دوطرفه خاورمیانه با امکان پرش هم زمان 2 نفر

تجربه شیرین پرواز و سقوط آزاد در فضایی طبیعی و استثنایی

امکان برگزاری فستیوال های منطقه ای و ملی